Knowledge

โคมอกไก่(V-Shape)
11/10/2565 12:21
โคมอกไก่ หรือ โคม V-Shape เป็นโคมชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการติดตั้งบนอาคารสำนักงาน โรงเรียน และโกดังสินค้า จนหลาย ๆคนเรียกว่า "โคมโรงเรียน"
โคมตัวยู (U-Shape)
14/09/2565 09:51
โคมตัวยู คือโคมที่มีลักษณะส่วนหัวด้านหน้าคล้ายตัว U จึงนิยมเรียกกันว่าโคมตัวยู ซึ่งโคมตัวยูจะมีฝาครอบเป็นโพลีคาร์บอเนต(PC)หรืออะคริลิคนั้นเอง
หลอด T5 ,T8 แตกต่างกันอย่างไร
27/06/2565 11:31
ในปัจจุบันมีการผลิตและจําหน่ายหลอดหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 โดย T8 ใช้ไฟฟ้า 36 วัตต์ และได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆ เริ่ม มีการใช้หลอดผอมใหม่ หรือ T5 ที่ใช้ไฟฟ้าเพียง 28 วัตต์ ซึ่งเมื่อรวม บัลลาสต์ แล้วใช้ไฟฟ้า 31 วัตต์ เทียบกับ 46 วัตต์ สําหรับหลอด T8 รวมบัลลาสต์ จึงทําให้ประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 30% แต่ปัญหา คือ ราคา ติดตั้งค่อนข้างแพง ส่วนการติดตั้งหลอด T5 เพื่อใช้ทดแทนหลอด T8 เดิมที่มีอยู่
บัลลาสต์คืออะไร
29/04/2565 09:25
บัลลาสต์เป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการใช้งานควบคุมการทํางานของหลอดก๊าซดีสชาร์จ นอกจากจะช่วยในการทํางานของวงจรไฟฟ้าแสงสว่างให้สมบูรณ์แล้ว ยังมีผลต่อการควบคุมฟลักซ์การส่องสว่าง อายุการใช้งานของหลอด
ลัักษณะการกระจายแสงของโคมไฟประเภทต่างๆ
30/03/2565 11:27
โคมไฟที่สร้างขึ้นมามีลักษณะของการกระจายแสงสว่างต่าง ๆ กันออกไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของงานประเภทนั้นๆ เมื่อมีการกระจายแสงสว่างออกเป็นหลาย ๆ ลักษณะ ก็จําเป็นจะต้องมีการจัดหมวดหมู่หรือจําแนกประเภทของการกระจายแสงสว่างของดวงโคมนั้นออกไป โดยใช้หลักการของการกระจายแสงสวางในแนวดิ่งของดวงโคม โดยพิจารณาจากอัตราส่วนของปริมาณพลักซ์การส่องสว่างที่พุ่งออกมาจากดวงโคมที่ลงสู่พื้นต่อปริมาณของแสงสว่างที่กระจายออกจากดวงโคมขึ้นสู่เพดาน
หลอดไฟ / หลอดไฟฟ้ามีกี่ชนิด อะไรบ้าง
22/03/2565 16:39
หลอดไฟ หรือหลอดไฟฟ้า เป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้เกิดแสงสว่าง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ หลอดอินแคนเดสเซนต์ (Incandescent lamp) หลอดปล่อยประจุ ก๊าซหรือหลอดดีสชาร์จ (Discharge Lamp)และหลอดประเภทเรืองแสงในตัว (Luminescence Lamps)
วิธีการเลือกซื้อ โคมไฟโรงงาน
11/03/2565 11:18
โคมโรงงาน” หรือ “โคมไฟโรงงาน” เป็นโคมไฟที่ตั้งชื่อเรียกตามสถานที่่ที่นำไปใช้งานมากที่สุดนั้นคือ โรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากโคมโรงงานมีคุณสมบัติของความประหยัดเป็นพื้นฐาน นั้นคือราคาตัวโคมโรงงานค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับโคมไฟประเภทอื่นๆ และ คุณสมบัติในการประหยัดพลังงานของโคมโรงงานเพราะเป็นโคมที่ให้แสงสว่างสูง
วิธีการต่อวงจร หลอดไฟ LED กับ โคมไฟโรงงาน
03/02/2565 11:40
ในปัจจุบันหลอดไฟ LED เริ่มเข้ามามีบทบาทมาก เนื่องคุณสมบัติของหลอดไฟ LED ที่โดดเด่นคือ ทนทาน กินไฟน้อย ตัวหลอดไฟมีความร้อนน้อยมาก แตกต่างกับหลอดไฟประเภทอื่นๆ ที่แตะตัวหลอดระหว่างใช้งานไม่ได้ เพราะร้อนมากเนื่องจากทำงานโดยเผาไส้เพื่อให้เกิดแสงสว่าง
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์แบบหลอดเปลือย (Bare Type)
26/01/2565 11:24
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์แบบหลอดเปลือย (Bare Type) เป็นโคมไฟที่ให้แสงสว่างทุกทิศทาง เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้เน้นความสวยงามมากนัก แต่ต้องการประหยัดไฟฟ้า
4 เทคนิคหลักในการเลือกซื้อหลอดไฟ LED
14/01/2565 14:29
การเลือกซื้อหลอดประหยัดไฟ LED ในปัจจุบัน ไฟ LED มีให้เลือกซื้อมากมายหลายแบบ การเลือกซื้อและใช้หลอด LED จึงขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งานและความพึงพอใจของผู้ใช้งานเป็นหลัก
ห้องสะอาด(cleanroom) และการเลือก โคมคลีนรูม
07/01/2565 14:04
เทคโนโลยีการผลิตต่างๆ ในปัจจุบันนั้นมีการพัฒนาและก้าวหน้าไปมาก มีการนำเทคโนโลยีขั้นสูง (high technology)มาใช้ในอุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่งในกระบวนการผลิตจำเป็นต้องมีการควบคุมสิ่งปนเปื้อนในอากาศภายใต้ สภาวะแวดล้อมที่สะอาดหรือห้องสะอาด(cleanroom) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพดี ห้องสะอาดจะต้องปราศจาก ฝุ่นละอองใดๆเกือบทั้งหมด
วิธีการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง
24/12/2564 13:21
การตรวจวัดความเข้มแสงสว่างมีหลายวิธี เราจึงอ้างอิงจากแนวปฏิบัติตามกฏกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ( Illumination Measurement)
ประสิทธิผลของหลอดไฟและ สมรรถนะของระบบแสงสว่าง  และกฎหมายมาตรฐานความเข้มแสง
17/12/2564 09:27
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ โคมไฟ หลอดไฟ บัลลาสต์ เพื่อให้เกิดความสว่างกับพื้นที่ใช้งานเช่น สำนักงาน ,ทางเดิน , ถนน เป็นต้น ดังนั้น หลักการที่สำคัญในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง คือการติดตั้งุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพสูงและมีความสว่างเพียงพอกับความต้องการของแต่ละพื้นที่
โคมติดลอย ของ Silverlight มีอะไรบ้าง?
06/12/2564 16:17
ในปัจจุบันโคมไฟมีหลากหลายชนิด สามารถตามลักษณะการติดตั้ง ได้แก่ โคมไฟติดเพดาน/โคมไฟติดลอย , ติดฝังเพดาน ,ติดผนัง ซึ่งโคมส่วนของ Silverlight เป็นโคมติดลอย ซึ่งสามารถติดตั้งแบบติดลอยหรือแขวนได้
IP ใน โคมกันน้ำ กันฝุ่น บอกอะไรได้บ้าง?
01/12/2564 13:55
IP ย่อมาจากคำว่า Ingress Protection Rating หรือ “ค่ามาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ” (ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า) ซึ่งถูกกำหนดโดยองค์กรที่มีชื่อว่า IEC (International Electrotechnical Commission) โดยค่าIPจะประกอบด้วยตัวเลขสองหลัก คือ “เลขหน้า” ที่เป็นค่าการป้องกันของแข็งหรือฝุ่น กับ “เลขหลัง” ซึ่งเป็นการป้องกันของเหลวหรือน้ำ ยิ่งตัวเลขยิ่งสูง ก็จะบ่งบอกว่าสามารถป้องกันสิ่งนั้นได้มากขึ้นนั่นเอง
โคมกันน้ำ กันฝุ่น (WEATHER PROOF)
22/11/2564 11:36
โคมกันน้ำ กันฝุ่น เป็นโคมที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานในบริเวณเหมาะสำหรับใช้ใน โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องดื่ม ,โรงงานเครื่อสำอาง,LABORATORY,อุตสาหกรรมห้องเย็น,ดีพาร์ทเมนท์สโตร์, คลังสินค้า, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, โชว์รูมต่างๆ, สถานศึกษาต่างๆ จึงมีความทนทานมากกว่าโคมแบบปกติทั่วไป
 ฝาครอบโคม โพลีคาร์บอเนต(PC) &   ฝาครอบโคม อะคริลิค  (Acrylic)
17/11/2564 09:26
ในปัจจุบันโคมพลาสติกมีอยู่หลายหลายรูปแบบ เช่น โคมหน้าอะคริลิค โคมพลาสติก โคมกันน้ำ กันฝุ่น โคมถนน หรือ โคมโรงงาน ที่ต้องใช้ฝาครอบโคม ซึ่งฝาครอบที่นิยมใช้คือ ฝาครอบ โพลีคาร์บอเนต , ฝาครอบโคม อะคริลิค ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ฝาครอบโคม โพลีคาร์บอเนต
โคมหน้าอะคริลิค โคมหน้าพลาสติก หรือ โคมฟลูออเรสเซนต์กรองแสง (Diffuser Luminaire)
09/11/2564 09:39
ในปัจจุบัน โคมหน้าอะคริลิค หรือ โคมพลาสติกเป็นอีกหนึ่งโคมที่ได้รับความนิยมมากในการติดตั้งตาม อาคารสำนักงาน, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า,โรงงานอุตสาหกรรม โดยจุดเด่นของโคมคือ ฝาครอบอะคริลิค ผลิตจากแผ่นอะคริลิค หรือที่เรียกกันว่า อะคริลิคพลาสติก กระจกอะคริลิค ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีความทนทาน มีน้ำหนักเบา
ระบบแสงสว่างและแผ่นสะท้อนแสง
04/11/2564 15:06
การเลือกใช้โคมไฟและหลอดไฟนั้น ควรคำนึงถึง การกระจายแสงของโคมไฟ และคุณภาพของหลอดไฟ รวมถึงตำแหน่งการติดตั้งโคมไฟ โดยแผ่นสะท้อนแสงที่ใช้ในโคมมีผลต่อการกระจายแสงของ และควบคุมแสงให้ไปในทิศทางที่ต้องการ
วิธีการเลือกใช้ โคมตะแกรง อลูมิเนียม
27/10/2564 16:45
โคมตะแกรง อะลูมิเนียม เป็นที่นิยมใช้กันมากในอาคารสำนักงาน, โรงพยาบาล, สถานศึกษาต่างๆ, อาคารสถานที่ราชการ, โรงงานอุตสาหกรรม, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านค้า, โรงแรม, ที่พักอาศัย รวมถึงโชว์รูมต่างๆ เพราะให้แสงจากโคมค่อนข้างมาก ซึ่งจะมีตัวสะท้อนแสงที่ทำจากแผ่นอะลูมิเนียม โดยโคมตะแกรงส่วนใหญ่จะมีค่า TR87% หรือค่าสัมประสิทธิ์ตัวสะท้อนแสง หมายถึง เมื่อแสงตกกระทบลงที่อะลูมิเนียมจะมีการสะท้อนกลับของแสง 87% นั้นเอง