โคมฝลัดไลท์

ID : 101159
Last Update : 24/05/2557 14:28 Preview : 4,407
ใช้กับหลอดเมทัลฮาไลด์ชนิดคอมแพ็ค (MHN-TD)
ID : 101160
Last Update : 22/05/2561 15:53 Preview : 6,149
ใช้กับหลอด เมทัลฮาไลท์(MH). ไฮเพรชเชอร์โซเดียม(HPS)