โคมฝลัดไลท์

ID : 101159
Last Update : 08/08/2566 15:10 Preview : 4,775
ใช้กับหลอดเมทัลฮาไลด์ชนิดคอมแพ็ค (MHN-TD)
ID : 101160
Last Update : 08/08/2566 15:10 Preview : 6,535
ใช้กับหลอด เมทัลฮาไลท์(MH). ไฮเพรชเชอร์โซเดียม(HPS)